Künstler

Natalia Sar

Anna Sar

Tom Sar

Ölfarbe auf Leinwand, 40 x 50 cm.

Ölfarbe auf Leinwand, 40 x 50 cm.

 

Ölfarbe auf Leinwand, 60 x 80 cm.

Ölfarbe auf Leinwand, 40 x 50 cm.